Schimbarea Sediului Social

 

In cazul in care detineti un spatiu cu destinatia de sediu social si doriti sa intocmim documentatia in vederea schimbarii/stabilirii sediului societatii actele necesare sunt:

1. Copiile actelor de identitate (asociati/administratori)

2. Copia actului constitutiv

3. Certificatul de inmatriculare (original)

4. Certificatul constatator emis la inregistrarea societatii (original)

5. Dovada detinerii spatiului pentru noul sediu social*

*Dovada detinerii spatiului pentru sediu social se face cu urmatoarele documente, dupa caz:

-contract de vanzare-cumparare;

-contract de inchiriere/subinchiriere inregistrat la ANAF sau contract de comodat;

*Daca sediul este situat intr-un condomeniu (bloc de locuinte) sunt necesare urmatoarele documente suplimentare:

1. acordul asociatiei de proprietari

2. avizul vecinilor direct afectati (vecinii din: dreapta, stanga, de deasupra si de dedesubtul apartamentul in cauza).

 

In cazul in care nu detineti un spatiu cu destinatia de sediu social puteti sa stabiliti noul sediu social la noi.

 

- Gazduire sediu social 12 luni: 200 euro;