Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.



INFIINTARE ONG

in baza O.G 26/2000 PRIVIND ASOCIATIILE SI FUNDATIILE



Asociaţia este constituită la initiaţiva a minimum 3 persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi în interes general, comunitar sau, după caz, în interesul lor personal dar nepatrimonial. Patrimoniul necesar pentru infiintarea unei asociatii este reprezentat de echivalentul a 200 lei.

Fundatia este constituită de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent şi irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, comunitar.

Patrimoniul iniţial pentru infiinţarea fundaţiei trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundaţiei.

Fundatiile se deosebesc de asociatii din punct de vedere al obiectivelor urmarite. Asociatiile se pot constitui in vederea realizarii unor activitati de interes general sau comunitar, dar si al unor activitati desfasurate in interes personal, nepatrimonial al membrilor lor, insa scopul unei fundatii trebuie sa fie altruist, determinat, licit, si sa aiba un anumit caracter de permanenta. Poate fi de interes general sau comun. Fundatiile nu se pot constitui niciodata in interesul, fie el si nepatrimonial al fondatorilor lor.