Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.


INFIINTARE GRUP DE INTERES ECONOMIC

 

Grupul de interes economic - G.I.E. reprezintă o asociere între două sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituită pe o perioadă determinată, în  scopul înlesnirii sau dezvoltării activităţii economice a membrilor săi, precum şi al îmbunătăţirii rezultatelor activităţii respective.

Grupul de interes economic este persoană juridică cu scop patrimonial, care poate avea calitatea de comerciant sau necomerciant.

Numărul membrilor unui grup de interes economic nu poate fi mai mare de 20.

 

Operaţiuni prealabile

 1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă;
 2.  Dovada privind plata taxei de registru;

Înregistrare

 1. Cererea de înregistrare;
 2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscal;
 3. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, că:
 • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model II);
 1. Dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării firmei şi/sau a emblemei ;
 2. Actul constitutiv încheiat în formă autentică (original)
 3. Dovada privind sediul principal/secundar declarat; în cazul GEIE, sediul declarat/adresa oficială;
 4. Dovada privind efectuarea vărsămintelor, în condiţiile actului constitutive;
 5. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numite administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi
 6. Certificatul emis de cenzor care atestă depunerea garanţiei de către administratori ;
 7. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, auditorilor persoane fizice (copie);
 8. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor grupului de interes economic/grupului european de interes economic;